नंबर

नंबर delete केल्याने माणसे आयुष्यातून निघून जात नाहीत.

Advertisements