मार्मिक

काही गोष्टी सांगण्यासाठी संदर्भासहित स्पष्टीकरण द्यावं लागत नाही, मोठमोठ्या उताऱ्यांची पारायणे करावी लागत नाहीत, हेच खरे.

Advertisements