नावात काय असते ? भाग १

नावात काय असते ?- भाग १

नावात काय असते ? असे “शेकस्पिअर” म्हणुन गेले.पण हे असं लिहिताना त्याच मोठं उत्तरं त्यांनी का नाही लिहिले.
“What’s in a name? that which we call a rose
By any other name would smell as sweet.”
या Quote मध्ये गुलाबाला कुणी दुसऱ्या नावाने संबोधलं असते तरी त्याचा सुवास बदलला नसता असा व्यापक अर्थ दिसतो.
पण नावात खूप काही असते हे आमच्या इथे दिसते कारण आमच्या इथे नावात विश्व वसते.
आडनाव सांगितलं कि नेमके कुठचे ?हा जोड प्रश्न येतो.
लग्न प्रकरणी ‘नाव’ अनेकदा एक प्रकरण असते. राशीतले नाव आणि मुळचे गाव हे खूप महत्वाचे बरे.
अनेकदा नाव ऐकून नाक मुरडणारे हि असतात, म्हणजे स्थळ आलं कि वर किवा वधू चं नाव, तिचं किवां त्याचं आडनाव अनेकदा चेष्ठेचा विषय ठरतो .
काही नाव किती राजेशाही असतात किवा काही किती गांव्नढळ असतात. काही अगदीच सामान्य तर काही उच्चारणासाठी खूप कठीण.
समोरचा ते नाव आयुष्यभर स्वतःची ओळख घेवून वावरतो पण अशा नावांना दुसरा पक्ष विनासायास नाव ठेवतो. हि एक गंमतच.
आपल्याकडे मुली लग्नानंतर मुलाचं नाव आणि आडनाव आपल्या नावापुढे लावते, बहुत ठिकाणी मुलीच नावहि बदललं जाते. सगळी ओळख नवी … इतकी वर्षे जे नाव घेवून जगलो ते एका क्षणात नेस्तनाबूत होते.
तेव्हा कधी कधी खरच असं वाटते कि नावात काय असते ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s