नावात काय असते ? भाग १

नावात काय असते ?- भाग १

नावात काय असते ? असे “शेकस्पिअर” म्हणुन गेले.पण हे असं लिहिताना त्याच मोठं उत्तरं त्यांनी का नाही लिहिले.
“What’s in a name? that which we call a rose
By any other name would smell as sweet.”
या Quote मध्ये गुलाबाला कुणी दुसऱ्या नावाने संबोधलं असते तरी त्याचा सुवास बदलला नसता असा व्यापक अर्थ दिसतो.
पण नावात खूप काही असते हे आमच्या इथे दिसते कारण आमच्या इथे नावात विश्व वसते.
आडनाव सांगितलं कि नेमके कुठचे ?हा जोड प्रश्न येतो.
लग्न प्रकरणी ‘नाव’ अनेकदा एक प्रकरण असते. राशीतले नाव आणि मुळचे गाव हे खूप महत्वाचे बरे.
अनेकदा नाव ऐकून नाक मुरडणारे हि असतात, म्हणजे स्थळ आलं कि वर किवा वधू चं नाव, तिचं किवां त्याचं आडनाव अनेकदा चेष्ठेचा विषय ठरतो .
काही नाव किती राजेशाही असतात किवा काही किती गांव्नढळ असतात. काही अगदीच सामान्य तर काही उच्चारणासाठी खूप कठीण.
समोरचा ते नाव आयुष्यभर स्वतःची ओळख घेवून वावरतो पण अशा नावांना दुसरा पक्ष विनासायास नाव ठेवतो. हि एक गंमतच.
आपल्याकडे मुली लग्नानंतर मुलाचं नाव आणि आडनाव आपल्या नावापुढे लावते, बहुत ठिकाणी मुलीच नावहि बदललं जाते. सगळी ओळख नवी … इतकी वर्षे जे नाव घेवून जगलो ते एका क्षणात नेस्तनाबूत होते.
तेव्हा कधी कधी खरच असं वाटते कि नावात काय असते ?

Advertisements

गोरी गोरी पान फुलासारखी छान ???

गोरी गोरी पान फुलासारखी छान दादा मला एक वाहिनी आण…
अतिशय लोकप्रिय आणि सर्व मान्य मराठी बालगीत…आणि लग्नाळू दादाला चिडवण्यासाठी आणि मस्ती करण्यासाठी सरास गायले जाणारे गाणे.इतक्या वर्षात असं का कधी कुणाला वाटला नाही कि यातला भावार्थ आपल्या मानसिकतेवर हळूच बोट ठेवत…
सावळी, थोडी नाही दिसायला छान अशी मुलगी कुणाची कधी वाहिनी म्हणून हवी असूच शकत नाही. ग. दि. माडगूळकरंनी नेमकी समाजाची नस ओळखली आहे.
बायकोचा वर्ण गोरा हवा, हि अनेकदा गरजेची आणि महत्वाची गोष्ट असते मुलगी पसंद करताना. भारतात राहून असा पांढरा मासाचा गोळा सर्वत्र मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असावा अशी बिनडोक अपेक्षा कशी काय लोक बाळगतात. इथल्या हवामानात त्वचेचा वर्ण युरोप खंडात आढळणाऱ्या श्वेत कांती प्रमाणे भासावा अशी रम्य कल्पना करणारे इथे कमी नाहीत.
प्रथमदर्शनी केवळ रंग काळा म्हणून कुणाला लग्न बाजारात कमी भाव मिळतो हि किती शोकांतिका!अनेकदा ‘तो’ डार्क असणे चालवून घेतले जाते, किवा तो त्याच्या बाबतीत वादाचा मुद्दाच असू शकत नाही पण तीचा उजळ नसलेला रंग सहज नाकारला जातो.तरीही अनेकदा शिक्षण, संस्कार, स्वभाव, तिचं किवा त्याचं आर्थिक स्वावलंबन त्या काजळीत काळवंडून जाते.