विठ्ठल गीतीं गावा, विठ्ठल चित्तीं ध्यावा । विठ्ठल उभा पहावा विटेवरी ॥

विठ्ठल गीतीं गावा, विठ्ठल चित्तीं ध्यावा । विठ्ठल उभा पहावा विटेवरी ॥१॥
विठ्ठल गीतीं गावा, विठ्ठल चित्तीं ध्यावा ।
विठ्ठल उभा पहावा विटेवरी ॥१॥

image source prartinc.com

तो कडेवर हाथ ठेवून विठेवर उभा राहणारा, त्या तिथे….चन्द्रभागेतीरी…
पण मनाला का एक अदभूत आकर्षण आपल्या राहत्या जागी वाटत राहतं?
त्याच्या नामात एक सूर झालेला वारकरी पाहिला कि त्याचा भाव अचानक मनी उमटतो.
तिथे त्याचा दर्शन कधी होईल तेव्हा होईल, पण अंतरात आत कुठेतरी तो सर्व व्यापून राहिलाय हेच खरं…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s