लग्न करण्यासाठीचे योग्य वय कोणते?

अमुक त्याचं लग्न लवकर झालं किंवा तमक्याचं लग्न उशीरा झालं असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा नेमका कोणता निकष लावला जातो? वय ?
लग्न करण्यासाठीचे योग्य वय कोणते? संविधानाने कायद्यात तरतूद केलेले? वैद्यकीय भाषेत आरोग्यशास्त्र ठरवते ते?
कि समाजाने ठरवलेले ?
कुणी तरी आवडलं आणि आता आयुष्यभराची साथ हक्काने त्याचं व्यक्तीने द्यावी यासाठीचे प्रयोजन म्हणजे लग्न वेळ? कि आसपासचे समवयस्क लग्न करू लागले कि समजावे, आता लग्न करायला पाहिजे.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s