‘कुणाला सांगू नकोस’

‘कुणाला सांगू नकोस’ असं सांगून जेव्हा एखादी गोष्ट सांगितली जाते, तेव्हा ती इतरांना सांगण्यासाठीच असते.

Advertisements