अगदी सहज…

जन्माला आल्यापासून माणूस पाहत असतो, ऐकत असतो , अनुकरण करत असतो, अखेर पर्यंत शिकत असतो… ते हि सतत … आणि हि एक निरंतर प्रक्रिया आहे .
पण या प्रवासात मनुष्य प्राणी जो संवेदनशील आहे , सृजनशील आहे, तो आसपासच्या सगळ्याचं गोष्टी सहज स्वीकारत नसतो. त्याचा मेंदू आणि मन या प्रत्येक गोष्टीवर भाष्य करू पाहते. मानवी स्वभाव थोडा विक्षिप्त आहेच जे घडतंय, बिघडतंय त्यावर प्रतिक्रिया देणे खूपच स्वाभाविक आहे.
आणि हे सगळं कस होतं ? अगदी सहज…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s