बुकमार्क

बुकमार्क (Bookmark) म्हणजे पुस्तकातील नेमकी जागा कळावी यासाठी खुणेसाठी ठेवलीजाणारी फीत.
पण काही पुस्तकं मात्र मनावर कायमच्या पाऊलखुणा उमटवून जातात . अशीच काही वाचलेली पुस्तके आणि खाणाखुणा…

Advertisements