अगदी सहज …

जन्माला आल्यापासून माणूस पाहत असतो, ऐकत असतो , अनुकरण करत असतो, अखेर पर्यंत शिकत असतो… ते हि सतत … आणि हि एक निरंतर प्रक्रिया आहे .
पण या प्रवासात मनुष्य प्राणी जो संवेदनशील आहे , सृजनशील आहे, तो आसपासच्या सगळ्याचं गोष्टी सहज स्वीकारत नसतो. त्याचा मेंदू आणि मन या प्रत्येक गोष्टीवर भाष्य करू पाहते. मानवी स्वभाव थोडा विक्षिप्त आहेच जे घडतंय, बिघडतंय त्यावर प्रतिक्रिया देणे खूपच स्वाभाविक आहे.
आणि हे सगळं कसा होतं ? अगदी सहज…

Advertisements